Planificació de la mobilitat

AIM realitza tot tipus d’estudis i plans que l’administració requereix per al desenvolupament i el compliment de les lleis

ELS NOSTRES SERVEIS
PER A LA Planificació de la mobilitat

AIM realitza tot tipus d’estudis i plans que l’administració requereix per al desenvolupament i el compliment de les lleis i recomanacions específiques, com ara els Plans de Mobilitat Urbana (PMU), Plans Locals de Seguretat Viària (PLSV), Plans de Desplaçament d’Empresa (PDE)

Pla de mobilitat als polígons industrials

Realitzem una anàlisi acurada de la demanda i les condicions de mobilitat als polígons industrials

Pla Director de Mobilitat

Els Plans Directors de Mobilitat (PDM) són un instrument de planificació de la mobilitat a nivell regional

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

Redactem un gran nombre de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) a municipis mitjans i grans ciutats

Pla Local de Seguretat Viària

Els Plans Locals de Seguretat Viària (PLSV) fan una diagnosi de l’accidentalitat amb la localització dels accidents al municipi i proposen mesures d’actuació

Pla de Desplaçaments d’Empresa

Realitzem Plans de Desplaçament d’Empreses (PDE) per analitzar la mobilitat i fomentar especialment l’ús de modes més sostenibles

Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada

Realitzem Estudis d’Avaluació de Mobilitat Generada (EAMG) donant resposta al Decret 344/2006 per a una mobilitat més sostenible als nous planejaments urbanístics

Pla Director de la Bicicleta

Redactem Plans Directors per tal de definir, ordenar i prioritzar la xarxa ciclable més idònia, eficient i pràctica

Pla d’accessibilitat

Planifiquem les intervencions necessàries per adaptar el municipi per a tothom