Vehicle privat i aparcament

AIM disposa de la capacitat tècnica i experiència necessària per abordar estudis de trànsit i aparcament

ELS NOSTRES SERVEIS
PER A L’OPTIMITZACIÓ DEL VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT

AIM disposa de la capacitat tècnica i experiència necessària per abordar estudis de trànsit i aparcament, utilitzant eines de simulació de trànsit que permeten donar suport a la presa de decisions relacionades amb la circulació de vehicles i l’ordenació del trànsit a la via pública.

La seva experiència en estudis de viabilitat d’aparcament ha permès dotar-se d’una metodologia vàlida per a l’anàlisi de demanda i la viabilitat econòmica – financera d’operacions relacionades amb l’aparcament.

Pacificació en centres urbans i Zones 30

Col·laborem amb les administracions locals en la gestió viària dels nuclis urbans

 Simulació del trànsit

Disposem d’eines per a la simulació informàtica que permeten modelitzar el trànsit

Pla d’aforaments

Donem suport a l’administració i els gestors d’infraestructures en relació al trànsit

Planificació i gestió de la xarxa viària

Oferim assessorament en la planificació i gestió de la xarxa viària

 Modelització del trànsit

Disposem d’eines per a la simulació informàtica del transit que permeten modelitzar el sistema viari

Projectes executius de senyalització

Oferim suport en la redacció de projectes executius de senyalització horitzontal i vertical

Aparcament

Realitzem plans d’aparcament per a l’administració a nivell local i també per a empreses