AIM disposa de la capacitat tècnica i experiència necessària per abordar estudis de trànsit i aparcament, utilitzant eines de simulació de trànsit que permeten donar suport a la presa de decisions relacionades amb la circulació de vehicles i l'ordenació del trànsit a la via pública. La seva experiència en estudis de viabilitat d'aparcament ha permès dotar-se d'una metodologia vàlida per a l'anàlisi de demanda i la viabilitat econòmica - financera d'operacions relacionades amb l'aparcament.