Els plans d’accessibilitat planifiquen les intervencions necessàries per adaptar el municipi per a tothom (infants, gent gran, persones amb mobilitat reduïda, etc) en matèria de via pública, edificis municipals i transport.

AIM dona suport a l’administració i altres entitats en l’avaluació de les condicions d’accessibilitat i en la redacció d’un pla de millora.