#SMART

PLANNING

Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat (AIM) és una consultoria de mobilitat amb una clara vocació de servei per donar suport a administracions i empreses privades en les tasques de planificació i gestió de la mobilitat.

L’experiència de l’equip tècnic d’AIM i la seva capacitat d’entendre les necessitats dels diferents agents implicats el posiciona per poder oferir un servei global i adaptat a les diferents realitats territorials en matèria de mobilitat.

ELS NOSTRES SERVEIS

Des d’AIM oferim als nostres clients tots aquells serveis necessaris per a la planificació, millora i gestió de la mobilitat, sumant a les diverses solucions tècniques la nostra experiència de més de 18 anys en el sector. 

L’equip d’AIM proporciona solucions i serveis enfocats en la millora per als vianants, l’impuls de la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal, la millora del transport públic, l’optimització del vehicle privat i de l’aparcament, la millora de l’eficiència de les mercaderies i la logística, l’augment de la seguretat viària, la planificació de la mobilitat en general i la transformació de les smart cities a través del big data.

vianants

Col·laborem amb l’administració per tal que els vianants millorin la seva qualitat de vida. En tots els projectes d’AIM es tenen en compte els vianants, el pilar bàsic de la mobilitat i a la vegada els usuaris més vulnerables.

bicicletes i vmp

Som una de les empreses de Catalunya amb més experiència en la planificació i execució de carrils bici, així com en estudis de viabilitat de serveis de bicicletes públiquesaparcabicis i suport a la redacció de noves ordenances municipals.

transport públic

Aportem coneixement tècnic en la planificació i economia del transport, oferint experiència en l’elaboració de plans de serveis de transport públic, avaluació tècnica i econòmica de viabilitat dels diferents sistemes de transport…

Vehicle privat i aparcament

Disposem de capacitat tècnica i experiència per abordar estudis de trànsit i aparcament, utilitzant eines de simulació de trànsit que donen suport a la presa de decisions relacionades amb l’ordenació de vehicles a la via pública.

Mercaderies i logistica

Comptem amb experiència en la caracterització de fluxos de transport de mercaderies de llarga distància i de distribució urbana, així com en estudis de viabilitat de plataformes logístiques, oferint suport a les administracions i empreses relacionades amb el seu desenvolupament i gestió.

Seguretat Viària

Des d’AIM redactem Plans de Seguretat Viària i oferim assessorament a les administracions públiques per a fer el seguiment dels observatoris de seguretat viària, així com per gestionar les dades i avaluar l’evolució de l’accidentalitat per tal de millorar la seguretat viària.

Planificació de la mobilitat

Realitzem tot tipus d’estudis i projectes que l’administració i les empreses requereixen per al desenvolupament i el compliment de les lleis i recomanacions específiques, com ara els Plans de Mobilitat Urbana, Plans Locals de Seguretat Viària, Plans de Desplaçament d’Empresa…

big data i smart cities

Oferim suport en l’assessorament sobre diferents elements tecnològics o dispositius, com ara càmerespanells, nous semàfors, comandaments de prioritat semafòrica i senyalització dinàmica d’aparcament, cercant proveïdors i analitzant les especificacions tècniques i econòmiques més adients.

PROJECTES RECENTS

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound