AIM és una de les empreses de Catalunya amb més experiència en la planificació i execució de carrils bicicleta, així com en estudis de viabilitat de serveis de bicicletes públiques, aparcabicis i suport a la redacció de noves ordenances municipals. AIM col·labora també amb l'Administració en la redacció de plans directors de la bicicleta, projectes executius de carrils bici i en la direcció d'obra d'aquests projectes.