Bicicletes i VMP

AIM és una de les empreses de Catalunya amb més experiència en la planificació i execució de carrils bicicleta, així com en estudis de viabilitat de serveis de bicicletes públiquesaparcabicis i suport a la redacció de noves ordenances municipals.

ELS NOSTRES SERVEIS
PER A BICICLETES I VMP

AIM és una de les empreses de Catalunya amb més experiència en la planificació i execució de carrils bicicleta, així com en estudis de viabilitat de serveis de bicicletes públiquesaparcabicis i suport a la redacció de noves ordenances municipals. AIM col·labora també amb l’Administració en la redacció de plans directors de la bicicleta, projectes executius de carrils bici i en la direcció d’obra d’aquests projectes.

Projectes i direcció d’obra de xarxa ciclable

Realitzem projectes executius de xarxes ciclables. L’equip d’AIM no només té un visió tècnica i teòrica del disseny de les xarxes ciclables sinó que es projecta des d’un punt de vista pràctic. 

Pla Director de la bicicleta

Redactem Plans Directors per tal de definir, ordenar i prioritzar la xarxa ciclable idònia per a cada cas.

ordenances municipals

Col·laborem amb les administracions locals per tal d’adaptar les ordenances municipals a aquesta nova realitat a la via pública.

aparcaments segurs

Treballem amb les administracions per estudiar la implantació d’aparcaments segurs per a bicicletes: dimensionament, localització, sistemes i costos d’implantació.

bicicleta pública

Col·laborem amb les administracions locals i regionals per avaluar la viabilitat d’implantació d’un sistema de bicicleta pública.