Big Data i Smart Cities

AIM té experiència i coneixement de les múltiples solucions per l’Smart City

ELS NOSTRES SERVEIS
PER BIG DATA I CIUTATS INTEL·LIGENTS

AIM té experiència i coneixement de les múltiples solucions que el mercat proveeix sobre diferents elements tecnològics orientats a la millora de la gestió de la mobilitat, i compta amb contactes amb diferents proveïdors. AIM ofereix un suport en l’assessorament independent sobre diferents elements tecnològics o dispositius a implementar, com ara càmerespanells o nous semàfors, comandaments per prioritat semafòrica, senyalització dinàmica d’aparcament, etc., cercant proveïdors i analitzant les seves especificacions tècniques i econòmiques.

Comptatge de vianants

Comptem amb material propi per al comptatge manual i automàtic de vianants

Eines SIG

Disposem de llicències de manteniment i actualització de programes específics d’anàlisi territorial i del transport

Pla d’aforaments

Donem suport a l’administració i els gestors d’infraestructures en relació amb el trànsit

Modelització del trànsit

Disposem d’eines per a la simulació informàtica del trànsit

Comptatge d’usuaris de transport públic

Comptem amb material propi per al comptatge manual i automàtic de passatgers al transport col·lectiu

Recreacions i imatges virtuals

Realitzem imatges virtuals mostrant els canvis que produeixen les nostres actuacions a l’espai públic