AIM ha estat redactora d’un gran nombre de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) en ciutats mitjanes i grans. El PMUS és l’instrument de planejament de la mobilitat d’àmbit local (desplaçaments a peu, mobilitat en bicicleta, transport públic, vehicle privat motoritzat, distribució de mercaderies).

El PMUS aporta al municipi les estratègies de mobilitat i ha de servir de guia per a la presa de decisions de les actuacions municipals, tot incorporant un procés de participació ciutadana.