Els polígons industrials representen una part molt important de l’ocupació a Catalunya i, alhora, són un àmbit territorial molt específic i necessiten una anàlisi que identifiqui els fluxos de persones i mercaderies.

AIM col·labora en la redacció d’aquests plans de mobilitat identificant les principals vies d’accés, hores i sortides dels treballadors/es, aparcaments, transport públic, etc, i proposa actuacions de millora per tal d’optimitzar l’espai i fer més sostenibles els desplaçaments d’entrada i sortida als polígons.

A més, AIM col·labora amb l’Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), oferint tasques de suport als polígons en relació amb la mobilitat d’aquests i coneixent de primera mà la realitat d’aquests nuclis d’activitat econòmica tant importants.