Els polígons industrials representen una part molt important de l’ocupació a Catalunya i, alhora, son un àmbit territorial molt específic i necessiten un anàlisi que identifiqui els fluxos de persones i mercaderies.

AIM col·labora en la redacció d’aquests plans de mobilitat identificant les principals vies d’accés, hores i sortides dels treballadors/es, aparcaments, transport públic, etc, i proposa actuacions de millora per tal d’optimitzar l’espai i fer més sostenibles els desplaçaments d’entrada i sortida als polígons.