Transport públic

AIM aporta coneixement tècnic en la planificació i economia del transport

ELS NOSTRES SERVEIS
PER A TRANSPORT PÚBLIC

AIM aporta coneixement tècnic en la planificació i economia del transport, oferint una notable experiència en l’elaboració de plans de serveis de transport públic urbans i interurbans, avaluació tècnica i econòmica de viabilitat dels diferents sistemes de transport, programació i operació del transport, estudis tarifaris, observatoris de transports, estudis sobre transport escolar, estudis de demanda, així com també suport a empreses en licitacions de serveis de transport.

Simulació del trànsit

Disposem d’eines per a la simulació informàtica que permeten modelitzar el trànsit

Planificació del transport

Aportem un coneixement global sobre el territori i els diferents sistemes de transport

economia i gestió del transport

La gestió i economia del transport són factors clau per tal d’optimitzar els serveis

Infraestructura del transport

Analitzem les infraestructures per tal de que tinguin un traçat adequat, un dimensionament racional i una gestió eficient

Serveis de transport específic

Apliquem la planificació del transport i la seva economia i gestió sobre serveis de transport específics

Comptatge  d’usuaris del transport públic

Comptem amb material propi per al comptatge manual i automàtic de passatgers en pujades i baixades de vehicles de transport col·lectiu