En centres generadors de mobilitat, com hospitals o grans superfícies comercials, sovint cal realitzar plans de desplaçaments. Aquests estudis en aquests centres de treball reben el nom de Plans de Desplaçaments d’Empresa (PDE). Aquests analitzen la mobilitat i fomenten, en especial, l’ús de modes més sostenibles.

AIM participa de forma activa en la redacció d’aquests plans proposant mesures específiques i adaptades a les necessitats de les empreses participants i dels centres generadors de mobilitat.