Vianants

AIM  col·labora amb l’administració per tal que els vianants millorin la seva qualitat de vida

ELS NOSTRES SERVEIS
PER A VIANANTS

AIM  col·labora amb l’administració per tal que els vianants millorin la seva qualitat de vida. En tots els projectes d’AIM es tenen en compte els vianants, ja que aquests són el pilar bàsic de la mobilitat, a la vegada que els usuaris més vulnerables.

Comptatge de vianants

Comptem amb material propi per al comptatge manual i automàtic de vianants

Pacificació en centres urbans i Zones 30

Col·laborem amb les administracions locals en la gestió viària dels nuclis urbans

Itineraris Escolars

Analitzem les condicions de mobilitat dels itineraris d’accés als centres escolars

Pla d’accessibilitat

Donem suport a l’administració i entitats en l’avaluació de l’accessibilitat i en les propostes de millora