AIM  col·labora amb l'administració per tal que els vianants millorin la seva qualitat de vida. En tots els projectes d'AIM es tenen en compte els vianants, ja que aquests són el pilar bàsic de la mobilitat, a la vegada que els usuaris més vulnerables.