Mercaderies i logística

AIM compta amb experiència en l’avaluació i caracterització de fluxos de transport de mercaderies

ELS NOSTRES SERVEIS
PER A LA GESTIÓ DE MERCADERIES I LOGÍSTICA

AIM compta amb experiència en l’avaluació i caracterització de fluxos de transport de mercaderies de llarga distància i de distribució urbana, així com en estudis de viabilitat de plataformes logístiques, oferint suport a les administracions i les empreses públiques i privades relacionades amb el seu desenvolupament i gestió.

Simulació del trànsit

Disposem d’eines per a la simulació informàtica que permeten modelitzar el trànsit

Distribució Urbana de Mercaderies

Oferim solucions per a la gestió eficient de la distribució de mercaderies (DUM) compatibilitzant aquesta activitat amb els altres usos urbans

Planificació d’àrees logístiques

Donem suport a institucions i promotors en la planificació dels sectors, l’avaluació de la demanda i els estudis de trànsit per valorar l’afectació a l’entorn