AIM compta amb experiència en l'avaluació i caracterització de fluxos de transport de mercaderies de llarga distància i de distribució urbana, així com en estudis de viabilitat de plataformes logístiques, oferint suport a les administracions i les empreses públiques i privades relacionades amb el seu desenvolupament i gestió.