Els àmbits de planificació del transport i economia i gestió també s’apliquen sobre serveis de transport específics:

  • Estudis sobre transport discrecional
  • Estudis sobre transport escolar i d’empresa
  • Estudis sobre transport adaptat
  • Estudis del servei del taxi