Les infraestructures de transport col·lectiu en superfície, en especial les destinades a la xarxa d’autobusos, han de disposar del traçat adequat, un dimensionament racional i una gestió eficient. En aquest sentit, AIM aporta el coneixement tècnic adequat per oferir suport a administracions i operadors de transport públic per millorar aquests aspectes d’infraestructura i aconseguir un servei millorat als usuaris.
En concret, s’analitzen reordenacions de:

– Espais per a intercanviadors de transport
– Espais per a estacions
– Espais per a parades de transport col·lectiu
– Espais de vialitat per a la circulació preferent i/o segregada del transport col·lectiu