La gestió i economia del transport són factors clau per tal d’optimitzar els serveis, de forma que es pugui oferir un millor servei, adaptat a les necessitats dels usuaris, amb una igual o menor despesa econòmica.

En aquest sentit, AIM ofereix assessorament, tant a les administracions com a les empreses operadores dels serveis, en els següents tipus d’estudis:

  • Suport a la programació i operació del transport
  • Suport a empreses de transport en licitacions de serveis de transport
  • Estudis de demanda
  • Estudis de viabilitat econòmico-financera
  • Estudis d’economia del transport
  • Estudis sobre la qualitat del servei