Els àmbits de planificació del transport i economia i gestió també s’apliquen sobre serveis de transport específics:

– Estudis sobre transport discrecional
– Estudis sobre transport escolar i d’empresa
– Estudis sobre transport adaptat
– Estudis del servei del taxi