L’increment de la utilització de la bicicleta i dels vehicles de mobilitat personal (patinets, ginys elèctrics, etc) com a mitjà de transport habitual en els darrers anys ha fet que sorgissin conflictes on abans no hi eren, com ara conflictes entre el vianant i la bicicleta, o entre la bicicleta i els vehicles motoritzats.

L’increment de les bicicletes i VMP no ha de suposar un obstacle per a la bona convivència, és per això que cal una bona ordenança que defineixi clarament quins són els drets i deures de cada mitjà de transport. En aquest sentit, AIM col·labora amb les administracions locals per tal d’adaptar les ordenances municipals a aquesta nova realitat a la via pública.