Un dels problemes que actualment es diagnostica al nostre país, i que frena l’expansió de la utilització de la bicicleta, és l’alt índex de robatori que existeix.

AIM col·labora amb les administracions locals i regionals estudiant la implantació d’aparcaments segurs per a bicicletes i VMP: dimensionament, localització, sistemes i costos d’implantació.