AIM realitza projectes executius de xarxes ciclables. L’equip d’AIM és usuari habitual d’aquest mitjà de transport i, per tant, no només té un visió tècnica i teòrica del disseny de les xarxes ciclables, sinó que hi projecta també des d’un punt de vista pràctic. Els resultats dels projectes que s’han realitzat fins al moment avalen aquest model, tenint en compte, d’altra banda, una execució amb un menor cost econòmic, menor impacte i, per tant, amb un alta garantia d’èxit.

A més, AIM també ofereix suport en la direcció d’obra, important per tal de plasmar a la realitat el que s’ha projectat d’una manera el més fidel possible.