AIM col·labora amb les administracions locals i regionals per tal d’avaluar la viabilitat de la implantació d’un sistema bicicleta pública, tot analitzant el tipus de sistema i identificant les ubicacions òptimes en cada cas. Apostem per sistemes de bicicleta pública que amb el menor cost econòmic pugui incorporar el major nombre d’usuaris i usuàries.