AIM col·labora amb les administracions locals i regionals per tal d’avaluar la viabilitat de la implantació de sistemes de bicicleta pública, tot analitzant el tipus de sistema i identificant les ubicacions òptimes en cada cas.

Apostem per sistemes de bicicleta pública que, amb el menor cost econòmic, pugui incorporar el major nombre d’usuaris i usuàries.