Els estudis de camins escolars analitzen les condicions de mobilitat dels itineraris d’accés als centres escolars, per a l’Administració i la comunitat educativa, per tal de fer propostes que potenciïn els desplaçaments a peu i en bicicleta, tot millorant les condicions de seguretat viària del camí a l’escola.