AIM col·labora amb les administracions locals en la gestió viària dels nuclis urbans, realitzant des de Plans de Pacificació i millora de la circulació als centres urbans fins a la redacció de projectes executius de senyalització de Zones 30.