AIM compta amb material propi per al comptatge automàtic de vianants que accedeixen a recintes tancats mitjançant portes d’accés, basat en la tecnologia d’infrarojos.

També comptem amb material i recursos per a realitzar comptatges i aforaments manuals per aquells àmbits on el comptatge automàtic no és viable.