AIM ofereix suport en la redacció de projectes executius de senyalització horitzontal i vertical, especialment dissenyats per a situacions en què es preveuen canvis en la circulació del trànsit rodat incloent canvis de sentit, carrils d’acceleració i desacceleració, nova configuració d’interseccions, incorporació de carrils bus i parades, o l’execució de passos de vianants segurs.