Aparcament

AIM realitza plans d’aparcament a nivell local o per empreses

AIM realitza plans d’aparcament a nivell local, estudis de demanda de nous aparcaments, estudis de viabilitat econòmico-financera per a la construcció de nous aparcaments i estudis de zones d’aparcament regulat en superfície, entre d’altres. També ofereix assessorament a empreses en licitacions de concessions d’aparcaments o en la seva gestió ordinària d’explotació de l’aparcament.