AIM disposa d’eines i capacitat tècnica per a realitzar imatges virtuals que permetin visualitzar els canvis que es proposen a l’espai públic: ampliacions de voreres, pacificacions, passos de vianants, etc.

Els fotomuntatges permeten mostrar fàcilment als nostres clients i al públic en general les millores a realitzar, sent una eina útil per a qualsevol administració o empresa.