AIM disposa de llicències de manteniment i actualització de programes específics d’anàlisi territorial i del transport, com són ArcMap (SIG d’Esri), QGIS, Visum i Vissim (macro i micro simuladors del transport de PTV Vision), Aimsun NG (microsimulador de TSS) i AutoCad Map 3D (d’Autodesk), a part de les llicències comunes del paquet d’ofimàtica Office, entre d’altres.