El desenvolupament d’àrees logístiques permet aportar valor al territori i ajuda al foment de l’activitat econòmica, però cal compatibilitzar aquestes actuacions amb la sostenibilitat de l’entorn.

AIM dóna suport a institucions i promotors en la planificació dels sectors, l’avaluació de la demanda i els estudis de trànsit per valorar l’afectació a l’entorn. També col·labora amb l’administració i/o promotors privats en l’estudi econòmic-financer de viabilitat de desenvolupament d’àrees logístiques.