La distribució de mercaderies (DUM) constitueix una activitat bàsica en la gestió de les ciutats que cal compatibilitzar amb altres usos (residencials, turístics, etc.). L’avaluació de l’impacte sobre el trànsit i la generació de mesures propositives que permetin una millor compatibilitat d’activitats resulta bàsic en la gestió de les ciutats.

AIM compta amb experiència en la implementació de bones pràctiques europees té coneixement dels agents implicats a les ciutats el posiciona per poder abordar aquesta problemàtica i superar les disfuncions identificades.