La distribució de mercaderies (DUM) constitueix una activitat bàsica en la gestió de les ciutats, que cal compatibilitzar amb altres usos (residencials, turístics, etc.). L’avaluació de l’impacte sobre el trànsit i la generació de mesures propositives que permetin una millor compatibilitat d’activitats resulta bàsic en la gestió de les ciutats.

L’equip consultor compta amb experiència d’implementació de bones pràctiques europees, i el seu coneixement dels agents implicats a les ciutats el posiciona per poder abordar aquesta problemàtica i superar les disfuncions identificades.