El creixement de vegades desordenat de les ciutats, com el fet que la majoria de municipis no tinguin carrils bici de forma generalitzada, ha fet que molts municipis es trobin que tenen diversa infraestructura ciclista però que aquesta no està connectada entre ella, ni connectada amb la resta de xarxes dels municipis veïns. Si, d’altra banda, s’hi suma que molts municipis volen incrementar l’ús de la bicicleta d’una forma ordenada tot reestructurant la xarxa viaria que es té actualment, es precisa un Pla Director per tal de definir, ordenar i prioritzar la xarxa ciclable idònia.
Sense dubte, el PDB és una molt bona eina per no perdre la oportunitat de fer un itinerari pedalable aprofitant altres obres que es plantegin a la via pública.