industrial_2

Els plans de mobilitat a polígons realitzen una anàlisi acurada de la demanda i les condicions de mobilitat als polígons industrials, per proposar millores d’accés als centres de treball de forma segura, potenciant els desplaçaments a la feina en transport públic, compartint vehicle, en bicicleta i a peu. Els plans es realitzen amb la col·laboració de l’administració, sindicats i associacions d’empresaris dels diferents polígons industrials.