bicing-barcelona-www-bicing-cat

AIM col·labora amb les administracions locals i regionals per tal d’avaluar la viabilitat de la implantació d’un sistema bicicleta pública, tot analitzant el tipus de sistema i identificant les ubicacions òptimes en cada cas.