AIM té experiència i coneixement de les múltiples solucions que el mercat proveeix sobre diferents elements tecnològics orientats a la millora de la gestió de la mobilitat, i compta amb contactes amb diferents proveïdors. AIM ofereix un suport en l'assessorament independent sobre diferents elements tecnològics o dispositius a implementar, com ara càmeres, panells o nous semàfors, comandaments per prioritat semafòrica, senyalització dinàmica d’aparcament, etc., cercant proveïdors i analitzant les seves especificacions tècniques i econòmiques.