Comptatge d’usuaris de transport públic

AIM compta amb material propi per al comptatge manual i automàtic de vianants en trasnport públic

AIM compta amb material propi per al comptatge automàtic de passatgers en pujades i baixades de vehicles de transport col·lectiu, basat en la tecnologia d’infrarojos.

També disposem de material i recursos propis per a realitzar comptatges manuals d’usuaris, sempre atenent a les necessitats dels nostres clients.