DUM

La distribució de mercaderies constitueix una activitat bàsica en la gestió de les ciutats, que cal compatibilitzar amb altres usos (residencials, turístics, etc.).
L’avaluació de l’impacte sobre el trànsit i la generació de mesures propositives que permetin una millor compatibilitat d’activitats resulta bàsic en la gestió de les ciutats.
L’equip consultor compta amb experiència d’implementació de bones pràctiques europees, i el seu coneixement dels agents implicats a les ciutats el posiciona per poder abordar aquesta problemàtica i superar les disfuncions identificades.